Letters groter of kleiner maken
De letters groter maken
1. Druk op de Ctrl toets linksonder op uw toetsenbord
2. Houd deze ingedrukt
3. Druk één keer op de + toets (rechtsboven)

De letters worden nu groter. Herhaal de bovenstaande stappen om de letters nog groter te maken.

De letters kleiner maken.
1. Druk op de Ctrl toets linksonder op uw toetsenbord
2. Houd deze ingedrukt
3 Druk één keer op de - toets (toets onder de witte ster)